Hai cầu thủ cùng lúc vẫy tay tạm biệt M.U; Varane lấy nước mắt