HAGL chính thức chia tay ngôi sao thứ 2; Kiatisuk sẽ dẫn dắt Thái Lan