HAGL và Hà Nội chia điểm ngày ra quân giải U19 Quốc gia