Hà Nội FC hướng đến V-League 2018: Chờ ánh nắng sau cơn mưa giông