Hạ Liverpool, đội nữ Man Utd vẫn phải ôm hận trước Chelsea