Hạ CAHN, Lê Huỳnh Đức tiết lộ cách vô hiệu hóa trụ cột tuyển Việt Nam