"Gundogan và Kimmich không phù hợp thi đấu cùng nhau ở tuyến giữa"