Guardiola: "Cậu ấy đã cứu chúng tôi, nếu không thì Arsenal đã vô địch"