Guardiola: Bảo vệ danh hiệu Champions League sẽ dễ hơn với Man City