Griezmann lên tiếng trước tin đồn giã từ tuyển Pháp