Giữa bão chấn thương, Liverpool trông chờ vào 2 sự trở lại thần tốc