Gia nhập cùng Liverpool, Chelsea để mắt ngôi sao 30 triệu