Giã Alaves 5 bàn không gỡ, Real gửi lời tuyên chiến đến Dortmund