Ghi bàn thứ 17, sao trẻ Arsenal đi vào lịch sử Ligue 1