Ghi bàn rồi dùng tay chơi bóng, sao M.U hóa tội đồ ở Olympic