Gennaro Gattuso chưa vội nghĩ đến trường hợp gặp AC Milan