GĐTT Tottenham nói đến Kane, chia sẻ về mục tiêu Vlahovic