Gary Lineker chỉ ra tài năng siêu hạng của Chelsea