Gặp vấn đề giống Việt Nam, truyền thông Indonesia buồn bã đặt dấu hỏi