Gakpo kiến tạo cho Van Dijk; Hazard lại chấn thương