Fiorentina bối rối vì không biết xử lý sao với Amrabat