Filip Nguyễn nói điều bất ngờ; Rõ khả năng thầy Park đến Indonesia