Ferdinand: "Cách cậu ấy di chuyển mang dáng dấp của Ronaldo"