Ferdinand bị chỉ trích bởi hành động tại sân Bernabeu