Federer làm điều đặc biệt khi Messi lọt tốp 100 VIP thế giới