Fan Liverpool: "Chỉ Darwin Nunez mới có thể bỏ lỡ tình huống đó"