Fabrizio Romano làm rõ khả năng Neymar trở lại Barca