Fabrizio Romano: Bản hợp đồng siêu đẳng của Chelsea