Eto'o, Vinicius và 17 năm bị phân biệt chủng tộc ở Liga