Eriksson: Một cầu thủ xuất sắc nhưng sẽ không thể giành World Cup