Eric Dier nêu tên 3 ngôi sao nguy hiểm nhất của Arsenal