Enrique thừa nhận BĐN sở hữu nhiều ngôi sao hơn TBN