Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng