Em trai Bellingham được đội bóng nhà giàu quan tâm