Được M.U để ý, sao trẻ Argentina nói lời phũ phàng