Được đại gia EPL quan tâm, sao Barca sắp thoát khỏi cảnh dự bị