"Được chơi bóng cho Real là một giấc mơ thành hiện thực"