Đúng 10 năm trước, sự kiện mở ra chuỗi ngày tàn của Man Utd