ĐT Việt Nam đấu Syria; Thái Lan lại rúng động vì bạo lực