Dortmund chịu tổn thất nghiêm trọng trước trận lượt về