Đồng đội chỉ ra giải đấu phù hợp với Erling Haaland