Dominik Szoboszlai: Sở trường, sở đoản, có hợp với Arsenal?