Đối tác chê, từ chối ký HĐ miễn phí với tiền đạo Man Utd