Đội nhà thua thảm, sao Everton lên tiếng nhận trách nhiệm