Đội hình Leverkusen có thể bị "xâu xé" vào mùa hè năm sau