Đội hình chính M.U đã làm nên lịch sử như thế nào?