Đoàn Văn Hậu: "Cảm giác vô địch cùng CAHN rất khác biệt"