"Đó sẽ là một trong những ưu tiên lớn của Arsenal"