Điều gì khiến cho Liverpool thua tan nát trước Atalanta?