Trở lại mạch thắng, Arsenal chiếm đóng ngôi đầu bảng